Domovská stránka > Cykloportál > Příroda > Zámecký park v Kynžvartu

Zámecký park v Kynžvartu

Zámecký park v Kynžvartu  V okolí zámku je cenný park založený roku 1690 a je to jeden z největších anglických parků v ČR. Roku 1945 byl vyhlášený státní přírodní rezervací. Park, jehož původní podobu dnes přesně neznáme, byl dříve rozdělen na květinovou a hospodářskou zahradu s pravidelnou sítí cest. Jeho jediným pozůstatkem jsou zřejmě mohutné lípy stojící na louce směrem k městu. V roce 1833 Klement Metternich provedl úpravu parku podle dvorního zahradníka Bíby a nyní se v parku nachází asi 47 druhů jehličnanů, 103 listnáčů a několik rybníčků a potůčků. V parku najdeme také řadu drobných staveb. 
Uvidíme zde např. Památník dvou císařů - 15 metrů vysoký granitový obelisk, který nechal zřídit v roce 1835 kancléř Klement Metternich k poctě císařů Františka I. a Ferdinanda V. Západně od obelisku je  kříž princezny Pascaliny, který dal zhotovit kníže Richard Metternich na památku své dcery, která tragicky zemřela v roce 1890. Údajně měla být roztrhána zdivočelými dogami, která na ni poslal žárlivý manžel. V parku si můžeme také prohlédnout dřevěnou lesní Kapli sv.Kříže, nebo Čajovnu (tzv. poustevnu neboli Eremitage), což je nádherný empírový pavilon, vybudován okolo roku 1833 na místě, kde byla podle tradice dříve poustevna a od roku 1840 byl využíván k svačinám v přírodě s hudební produkcí. Pod Čajovnou se nyní opravují budovy zámeckého pivovaru, kde se vařilo pivo v letech 1606 až 1905. V parku nejdeme několik velmi zajímavých stromů, z nichž je několik chráněno státem, jako například lípa u pivovaru.
Z části parku se v posledních letech buduje nové  golfové hřiště.

Datum vydání: 7.12.2009 16:21