Domovská stránka > Cykloportál > Příroda > Rašeliniště Haar

Rašeliniště Haar

Ukaž na mapěPřírodní památku rašeliniště Haar najdeme poblíž bývalých Mlýnských Chalup. Nejblíže vede cyklotrasa 2044. Když z trasy odbočíme po žluté značce (ze silnice musíme přes mělký brod),  tak asi po 2 km přijedeme na rozcestí, kde opustíme žlutou značku (pozor, v mapě je žlutá zakreslena chybně, vede stále po cestě). Na rozcestí se dáme vlevo a po chvíli u cesty uvidíme infopanel. K vlastnímu rašeliništi se na kole nedostaneme, ale pěšky to jde. Jen si musíme dát pozor na měkká podmáčená místa, aby nám v nich nezůstala botička.

Haar  Rašeliniště  Infopanel

Přírodní památku tvoří soubor pěti drobných rašelinišť, rozptýlených v okolí levostranného přítoku potoka Bystřina. Velikost chráněného území je 5 ha a nachází se na katastru obce Šindelová, osada Obora. Důvodem ochrany jsou rašeliniště s klečí (borovicí) blatkou a typickou horskou vrchovištní květenou. Půda chudá na minerály je vhodná pouze pro růst rašeliníku, který není náročný na živiny. Zaplavená část vrchoviště „šlenk“ (dočasně zatopené prohlubně), se přerůstáním rašeliníku mění v „bult“ (kopečky v rašeliništi, které tvoří jakési hrázky zadržující vodu). Sesedáním a odumíráním spodních vrstev rašeliníku vzniká rašelina.

Ve společenstvech bultů dominuje rašeliník prostřední, v bylinném patře okrajových rašelinných smrčin převažuje suchopýr pochvatý. Kromě obecných druhů vřesovcovitých rostlin se zde vyskytují i šicha černá, kyhanka sivolistá a klikva bahenní. Z typických a nápadnějších druhů fauny je možno uvést pěvušku modrou, a budníčka většího, ze savců rejska malého a rejsce černého.

Datum vydání: 14.10.2010 10:15