Domovská stránka > Cykloportál > Studie Krušnohorské cyklomagistrály

Studie Krušnohorské cyklomagistrály

​Studii optimalizace vedení cyklistické trasy č.23, známé též jako Krušnohorská magistrála připravuje Karlovarský kraj. Má navrhnout vedení magistrály po vhodnějších cestách a s přijatelným převýšením od Chebu až po Boží Dar, kde naváže na již zrealizovanou magistrálu v Ústeckém kraji. ​Karlovarský kraj proto nechal zpracovat územní studii cyklotrasy, a výsledkem je návrh trasy dlouhé 97 kilometrů, jež zahrnuje v různých úsecích dalších 22 možných variant. Města, obce a další dotčené instituce mohou do 29. července vedení krušnohorské cyklomagistrály připomínkovat.

​Cílem je vytipovat, dobudovat a vyznačit pro cyklisty co nejpříjemnější trasu napříč Krušnými horami, která by se tak mohla stát pro návštěvníky Krušných hor ještě atraktivnější.

Stávající vedení magistrály - https://mapy.cz/s/Sgoj

Navrhované vedení magistrály

Studie se stane podkladem pro nové a pozměňované územní plány. Její tvůrci - BPO Ostrov s.r.o. měli za úkol zhodnotit vedení současné cyklotrasy č. 23, která vede hlavně po silnicích, a přijít s lepší a bezpečnější variantou. Ta je plánována po silnicích jen výjimečně a snaží se zároveň zavést cyklisty i na turisticky zajímavá místa.

Datum vydání: 5.7.2016 12:30