Domovská stránka > Cykloportál > Nové značené trasy ve Slavkovském lese

Nové značené trasy ve Slavkovském lese

​V letošní sezoně vyznačil Klub českých turistů několik nových cyklistických tras ve Slavkovském lese. Ve spolupráci s Místní akční skupinou MAS Sokolovsko se vyznačily dvě zajímavé trasy v západní části CHKO, které jsou součástí projeku na zpřístupnění zaniklých obcí Slavkovského lesa.
Další trasa zpřístupňuje oblast Kozích hřbetů v severní části tohoto krásného koutu našeho kraje.

 


Trasa 2248 nás zavede z Kynšperka přes Studánku a po nově opravených lesních cestách kolem obory a bývalou ves Týmov do Kostelní Břízy a dále pak až do Kamenice. V oboře se chová mufloní a daňčí zvěř a slouží mimo jiné i k lovu pro hosty ze zámečku na Kladské. Ve Studánce je dnes jen pár rekreačních cht, ale ještě na přelomu 19. a 20. století měla kolem 250 německých obyvatel a náležela nejprve ke Kamennému Dvoru a od roku 1886 se osamostatnila. Zanikla po roce 1945. Snad jedinou památkou na bývalou obec je torzo válečného pomníku na rozcestí. O záhadné obci Týmov, která ve své historii několikrát zanikla a pak zase vstala z mrtvých, se traduje, že to byla ves lapků a zlodějíčků. Kostelní Bříza patřila k největším obcím v tomto regionu. Měla kolem 350 obyvatel a až do roku 1968 zde byla v provozu i škola. Zámeček, ze kterého už jsou jen ruiny, byl až do roku 1956 sídlem vojenské zemědělské školy. Památkově chráněný Zartnerův hostinec byl opraven a přejmenován na restauraci U Bílého koníčka. Dnes je zde jediná občerstvení v celém širokém okolí. Postupnými opravami prochází kostel sv. Petra a Pavla díky péči Nadace pro děti.

Trasa 2022 začíná v Třídomí a zavede nás na vrchol mystické hory Krudum. Zatím jen krátká trasa by se měla v příštím roce prodloužit směrem do Březové u Sokolova.  Třídomí je dnes jen rekreační ves a jsou tu asi jen 3 stálí obyvatelé a bydlí tu i poslední původní obyvatelka, která zde žila již před válkou. Trasa vede kolem Dolní hájenky odkud stoupá obloukem přes Milíře na vrchol k nové rozhledně Krudum. Původní kamenná Kempfova kamenná věž z roku 1932 zanikla krátce po roce 1945. Od roku 2009 stojí na vrcholu kovová telekomunikační věž s rozhlednovým patrem, které je volně přístupné. Obec Milíře se stala samostatnou roku 1919 a za války zde měl letní sídlo Konrád Henlein. Po roce 1950 celá obec zanikla.

Trasa 2021 vede přes Kozí hřbety a spojuje město Loket​ s rozcestím Kozihorská na cyklotrase 2017. Uprostřed trasy, na vrcholech hřbetů je ještě odbočka do Svatošských skal. Nedaleko Kozihorské se nachází přírodní památka Moučné pytle.

 

Datum vydání: 3.11.2015 7:00