Domovská stránka > Cykloportál > Kamenné vrchy rozšířily síť cyklotras

Kamenné vrchy rozšířily síť cyklotras

Svazek obci Kamenne Vrchy

Svazek obcí Kamenné vrchy ve spolupráci s městem Františkovy Lázně v těchto dnech dokončil společný projekt na rozšíření značených cyklotras na svém území. Vzniklo tak celkem 35 km nových cyklotras, jejichž cílem je přilákat do tohoto regionu nové turisty. Na území svazku najdou krásnou přírodou s historickými a kulturními památkami. Lidé žijící v Karlovarském kraji i mimo něj často nevědí o tomto zajímavém koutu, který je příjemný k procházkám i projížďkám na kole. 


Nové trasy propojily páteřní cyklostezku Karlovarského kraje se síťí cyklostezek v německém příhraničí a tím významně rozšiřují možnosti výletů v tomto koutu kraje. Zároveň vzniklo několik dalších cyklistických projek obcí Svazku Kamenné vrchy s Františkovými Lázněmi. 
Na projekt Kamenných vrchů pak naváže na jaře příštího roku Karlovarský kraj, který ve spolupráci s Klubem českých turistů vyznačí cyklotrasu č. 2132 mezi Luby a Nebanicemi. Hlavní rozcestí cyklotras vnikne v Milhostově, kde se budou křížit tři značené trasy.

Sdružení Kamenné vrchy vydalo také pro svůj region novou cykloturistickou mapu, kterou zájemci mohou získat v infocentrech ve Skalné a na obecních úřadech  členů Svazku obcí Kamenné Vrchy. A dále je zdarma k dostání v infocentrech Karlovarského kraje (Karlovy Vary, Cheb, Františkovy Lázně, Sokolov a Aš).

Nové místní trasy jsou označeny těmito čísly:
2130 Milhostov - Velký Luh
2134 Františkovy Lázně - Skalná
2179 Františkovy Lázně - Lítov

Datum vydání: 12.11.2012 0:00