Domovská stránka > Cykloportál > V Karlových Varech proběhl workshop k cyklodopravě

V Karlových Varech proběhl workshop k cyklodopravě

Workshop

30. ledna se uskutečnil na Magistrátu v Karlových Varech workshop o cyklodopravě na téma - Program rozvoje cyklistické dopravy ve městě. Jeho koncepci představil autor studie Ing. Ota Řezanka.
Autor sám je aktivní cyklista a podporuje karlovarské hnutí - Chceme cyklopruhy ve Varech. Účastníci workshopu v průběhu prezentace doplnili studii mnoha podnětnými návrhy, která Ing. Řezanka přislíbil do studie ještě zapracovat.


Autor navrhl pro město šest hlavních cyklistických dopravních koridorů, které by měli propojit hlavní zdrojová a cílová místa:

A - Tašovice-Drahovice
B - Tuhnice-Bohatice
C - Lázeňská čtvrť-Otovice
D - Dolní Drahovice-Rybáře
E - Rybáře-Stará Role
F - Stará Role-Otovice

Hlavním cílem studie bude především poskytnout cyklistům síť bezpečných komunikací pro jejich cesty z domovů do práce, škol, úřadů či obchodních center.

Snahou je, aby se bezpečná cyklodoprava stala běžnou součástí života ve městě a měla stejné nebo i lepší podmínky pro svou existenci jako má doprava motorová.

Grafická část návrhu (pdf)

Textová část návrhu (pdf)

Z tisku - iDnes

Datum vydání: 1.2.2012 0:00