Domovská stránka > Cykloportál > První monitoring návštěvnosti na cyklostezce Ohře

První monitoring návštěvnosti na cyklostezce Ohře

​Pro efektivní rozhodování a odůvodnění plánovaných či realizovaných investic nechal odbor regionálního rozvoje Karlovarského úřadu provést sledování návštěvnosti na Cyklostezce Ohře.
Sčítání uživatelů stezky bylo provedeno na dvou místech - v Nebanicích na můstku a ve Svatošských skalách na lávce pomocí automatického přístroje Eco-Counter. Přístroj zaznamenával všechny účastníky stezky na prïncipu tepelné rozdílnosti od okolního prostředí. Měření nerozlišuje chodce od cyklistů nebo bruslařů.
Měření proběhlo v termínu od 26.7. do 25.8.2013 a výsledky průzkumu návštěvnosti byly opravdu překvapivé.

​Na lávce ve Svatošských skalách bylo za měsíc nasčítáno 25.530 ! uživatelů stezky, což je denní průměr v pracovních dnech asi 700 osob,  o víkendech to byl průměr kolem 1.100 osob.

Na můstku u Nebanic byly výsledky sčítání už nižší. Za sledovaný měsíc zde prošlo, nebo projelo 8.825 osob. Průměr v pracovních dnech byl asi 280 účastníků a o víkendech kolem 300 za den. 

Celková zpráva monitoringu:
Svatošské skály
Nebanice
Porovnání a závěr

Datum vydání: 16.9.2013 8:00