Domovská stránka > Cykloportál > Cyklisté získali podporu Evropského parlamentu

Cyklisté získali podporu Evropského parlamentu

Logo sítě tras EuroVelo

Cyklisté získali důležitou podporu Evropského parlamentu při hlasování o financování dopravní infrastruktury. Dopravní výbor Evropského parlamentu stvrdil začlenění mezinárodní sítě cyklistických tras EuroVelo do evropské sítě dopravních koridorů TEN-T a do oficiálních finančních pravidel Evropské unie. EuroVelu se tak otevírají dveře k finanční podpoře v řádu miliard EUR a projekty podél sítě budou mít snazší cestu například k financování dopravních staveb pro cyklisty.  Databáze tras


Na konci minulého roku schválil Evropský parlament, že součástí Transevropské dopravní sítě  TEN-T bude nově i síť dálkových cyklotras EuroVelo. Celoevropská dopravní síť se doposud týkala pouze dálnic, železnic a vodních cest a základním důvodem jejího zřízení v roce 1993 bylo zlepšení dopravní infrastruktury v mezinárodním měřítku. Rozhodnutím Evropského parlamentu tak bylo do evropské sítě TEN-T začleněno i 14 evropských dálkových cyklotras s celkovou délkou přesahující 70 000 kilometrů. Čtyři trasy EuroVelo procházejí územím České republiky a z toho dvě z nich přes Karlovarský kraj - trasa č. 4 a 13

 „ V ČR čeká jen na dodatečné proznačení dálkových tras EuroVelo na 2.100 km tras a zbývá vybudovat či zrekonstruovat povrchy v délce několika desítek kilometrů úseků, především pak na Stezce železné opony, která je trasou EuroVelo 13,“ říká Daniel Mourek z Nadace Partnerství a zároveň vicepresident ECF.

Tisková zpráva Nadace Partnerství:
„Hlas milionů cyklistů v Evropě byl vyslyšen: díky celoevropské kampani a soustředěnému úsilí cyklistických organizací a zástupců cykloprůmyslu se podařilo začlenit cyklistiku a EuroVelo mezi projekty podporující evropskou dopravní infrastrukturu,” řekl Bernhard Ensink, generální tajemník Evropské cyklistické federace.
Hlasování předcházelo téměř dvouleté úsilí Evropské cyklistické federace a jejích partnerů na půdě Evropského parlamentu o získání podpory pro začlenění EuroVela do TEN-T. „Ve věci tras Eurovelo se podařilo nalézt v Dopravním výboru přijatelný kompromis, který umožní v budoucnosti jejich výraznější podporu než dosud. Už ve zprávě o Bílé knize o dopravě, kde jsem byla stínovou zpravodajkou, jsem oblast cyklodopravy podporovala, proto jsem ráda, že je EP v této věci konzistentní i pokud jde o konkrétní podobu transevropské sítě TEN-T," říká česká europoslankyně Olga Sehnalová.

Mezi roky 2007 a 2013 byla cyklistika podpořena z evropských fondů určených pro dopravu pouze 0.7%, přesto, že její podíl na přepravních výkonech v Evropě (a stejně i v České republice) dosahuje v průměru 7%. Pro příští finanční období EU (2014-2020) proto ECF požaduje 10% evropských prostředků určených na dopravu, t.j. 6 miliard € alokovat ve prospěch cyklistiky. Uvolnění těchto prostředků si bude vyžadovat další tlak ze strany pravidelných uživatelů kol na konkrétní evropské instituce.

„Toto hlasování ukázalo významnou změnu v postoji Evropského parlamentu vůči cyklistice a první důležitý krok ke změně zaběhnutých pořádků. Hlasování Dopravního výboru EP ukázalo, že je možné zlepšit podmínky pro cyklistiku napříč kontinentem a uvolnit finanční prostředky, které si cyklistika zaslouží. Dveře k novým investicím do cyklistické infrastruktury z evropských prostředků jsou tímto otevřené,” doplňuje Ensink s tím, že se jedná pouze o částečné vítězství. „Čekají nás další důležitá hlasování o alokaci konkrétních evropských prostředků na dopravu i ve prospěch cyklistiky.“

Datum vydání: 11.2.2013 0:00