Domovská stránka > Cykloportál > Sokolovské cyklotrasy - dotazník - VÝSLEDKY

Sokolovské cyklotrasy - dotazník - VÝSLEDKY

Slavkovsky les
Místní akční skupina MAS Sokolovsko o.p.s. připravila a vyhodnotila dotazník pro cyklistickou veřejnost. Dotazník se snažil získat názory cyklistů o stavu cyklotras a stezek na Sokolovsku, především ve Slavkovském lese. Dotazník byl anonymní a jeho výsledky prokázali velký zájem veřejnosti o tuto aktivitu. Zároveň je z dotazníku zřejmé, že názory cyklistů jsou velmi pestré, mnohdy protichůdné. Uspokojování potřeb cyklistů bude tedy muset jít cestou cílených akcí pro tu, či onu zájmovou skupinu.

Datum vydání: 1.1.2013 0:00