Domovská stránka > Cykloportál > Slapanská cyklostezka se ucházela o evroskou cenu

Slapanská cyklostezka se ucházela o evroskou cenu

Slapanska stezka

Ve francouzském Épinalu byly vyhlášeny nejlepší evropské stezky Greenways (doc).
Evropská asociace zelených stezek Greenways (EGWA), jejímž členem je i česká Nadace Partnerství, udělovala minulý týden ceny za nejlepší počiny roku. Ve francouzském Épinalu se letošní rok radovali zástupci z Francie, Velké Británie, Španělska a Itálie. Česká republika měla zástupce v kategorii Nejlepší řešení na Greenways a Příkladné aktivity na Greenways. O cenu se ucházela i česko-německá drážní stezka Cheb-Waldsassen a česko-rakouská cyklojízda Týden na kole. 


„Ceny pro nejlepší evropské Greenways se udělují každé dva roky a české projekty se již v historii udílení cen výrazně prosadily. Oceněny byly například Moravské vinařské stezky, Greenway Praha-Vídeň nebo systém městských Greenways v Plzni,“ řekl Daniel Mourek (koordinátor přeshraničních projektů z nadace Partnerství) s tím, že pěvně věří v další úspěchy za další dva roky.

„Za Českou republiku byla v kategorii Nejlepší řešení na Greenways nominována česko-německá drážní stezka mezi Chebem a Waldsassenem, která byla realizována na bývalé železniční trati a měří celkem 6 kilometrů,“ říká Daniel Mourek, který je zároveň i členem řídícího výboru EGWA. Chebská stezka je součástí evropské trasy EuroVelo 4 a zachovala se na ní i část původního vybavení, takže cyklisté mohou po cestě vidět část původních kolejí nebo historický železniční semafor. Jedna z nejatraktivnějších drážních stezek v ČR byla financována z Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 a její realizaci předcházela dlouhá jednání s vlastníkem pozemků, SŽDC. s.o. „Stezka je výborným příkladem využití koridoru bývalé železniční trasy, který by jinak zůstal naprosto nevyužitý. Takových nevyužívaných železničních tratí jsou v naší republice desítky kilometrů. I samotná nominace chebské stezky je důkazem, že je to cesta, kterou by měly bývalé železnice následovat,“ doplňuje Mourek.

Datum vydání: 16.9.2011 0:00