Domovská stránka > Cykloportál > Další změny pravidel provozu týkající se cyklistů

Další změny pravidel provozu týkající se cyklistů

Signaly cyklisty
Naše cyklistická dopravní legislativa začíná zaostávat za ostatními státy Evropy. Proto na počátku roku 2011 náměstek ministra dopravy Ivo Toman sestavil úzkou pracovní skupinu, jejímiž členy jsou odborníci na cyklistickou dopravu z týmu národního cyklokoordinátora Jaroslava Matinka i lidé z ministerstva. Cykloskupina připravuje legislativní návrhy zohledňující provoz nemotorových účastníků provozu, tedy nejen cyklistů, ale například i bruslařů. Nově připravila již druhou změnu zákona, která platí od 1.srpna 2011. Nyní pracuje na změně zákona ohledně provozu diskutovaných přívěsných vozíků za kola.

Zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, má od 1. srpna 2011 tři nové změny zohledňující provoz cyklistů.

1. Zákaz předjíždění na přejezdech pro cyklisty (§ 17) § 17 odst. 5 písm. d):
V současné době je zakázáno předjíždět na přechodech pro chodce či v blízkosti před nimi. Od 1. srpna tato povinnost platí i pro přejezdy pro cyklisty. Při jízdě v pruzích se ale nejedná o předjíždění.
Podle zákona dnes nemají cyklisté na přejezdech přednost (s jednou výjimkou, viz bod 3.), i když se běžně stává, že někteří řidiči zastaví. Novela se týká především přejezdů, které nejsou světelně řízené a často jsou kombinované s přechodem pro pěší. Ustanovení by mělo zabránit tomu, že cyklista bude sražen předjíždějícím automobilem v tomtéž pruhu.

2. Zákaz parkování před přejezdem pro cyklisty (§ 27) -§ 27 odst. 1 písm. c):
Vozidla nesmí nyní zastavit a stát na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a také ve vzdálenosti kratší než 5 m před nimi, stejně jako to bylo doposud u přechodů pro chodce. Cyklista nemá vjíždět do křižovatky „naslepo“, když mu ve výhledu brání parkující automobily. Aby bylo toto riziko sníženo, byl zaveden tento odstup pro parkovaní pět metrů před přejezdem. 

3. Umístění v křižovatkách „Signál žlutého světla ve tvaru cyklisty“ nebo „Signál žlutého světla ve tvaru chodce a cyklisty“ - § 70 odst. 2 písmeno f):
Všichni znají světelný signál pro řidiče v podobě žlutého světla ve tvaru chodce, který upozorňuje na skutečnost, že při odbočení křižují směr chůze přecházejících chodců. Nově přibude i světelný žlutý signál ve tvaru cyklisty, popřípadě se mohou objevit i kombinace chodce a cyklisty. Takový signál upozorňuje řidiče, že při jízdě směrem, kterým tato šipka ukazuje, křižuje přecházející chodce, nebo jízdu cyklistů a musí jím dát přednost. To je jediná výjimka, kdy mají cyklisté na přejezdu pro cyklisty přednost před auty.

Datum vydání: 4.8.2011 0:00