Domovská stránka > Cykloportál > Evropská komise podporuje cyklotrasu Železná opona

Evropská komise podporuje cyklotrasu Železná opona

Takto bude vyznacena trasa ICT
Po pádu železné opony se podél dřívější hranice rozvinulo množství projektů týkajících se cykloturistiky. Většina z nich vznikla v Německu, Rakousku, Maďarsku a České republice a několik i v Pobaltí a na Balkáně. Většina z nich však byla provozována s důrazem na menší regiony. Nyní Evropská Unie začala podporovat cyklistickou stezku vedoucí podél bývalé železné opony, která by spojovala chráněné oblasti v obou sousedících státech. Měla by vzniknou souvislá cyklistická stezka procházející mnoha zeměmi včetně 14 členských států EU.

Evropská komise (EK), direktoriát pro oblast podnikání, cestovní ruch a průmysl podpořila rozvoj střední části Stezky železné opony - evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo č.13.
Evropský Parlament pak schválil na základě iniciativy německého poslance Michaela Cramera (Zelení) uvolnit finanční prostředky na realizaci tohoto evropského projektu.
Střední část Stezky železné opony začíná v Německu, prochází dále Českou republikou, Rakouskem, Slovenskem a končí v Maďarsku. Tento jednoletý, přípravný projekt (leden–prosinec 2011) je realizován pod vedením středoevropského konsorcia nadací Environmental Partnership Association (se sídlem v Praze) a účastní se ho národní partneři v jednotlivých zemích.

V České republice je národním partnerem projektu  Nadace Partnerství.

V Evropě je to  Evropská Cyklistická federace (European Cyclists’ Federation ECF), která je zodpovědná za jednotnou metodiku realizace této dálkové trasy (vypracování souhrnné zprávy a akčního plánu rozvoje stezky) a organizaci mezinárodního setkání v Bruselu.

Pokud chcete získat více informací o tomto projektu či se chcete zapojit do mezinárodních aktivit, kontaktujte Daniela Mourka, koordinátora projektu v ČR (tel. 736 747 361, e-mail: daniel.mourek@nap.cz).

Další informace také zde v  cykloportále na stránkách rozvoje.

Datum vydání: 14.4.2011 0:00