Domovská stránka > Cykloportál > Cyklostezka Ohře bude značená přechodně jako trasa 204 a 6

Cyklostezka Ohře bude značená přechodně jako trasa 204 a 6

Cyklostezka Ohre u Slapan
Když Karlovarský kraj prostřednictvím své Agentury projektového a dotačního managementu (APDM) otevřel v roce 2004 první úseky cyklostezky Ohře, bylo rozhodnuto, že stezka, která bude po dokončení tvořit páteřní cyklistickou komunikaci v Karlovarském kraji, bude vyznačena jako regionální trasa a dostala číslo 204.
Výstavbou dalších nových úseků se stezka Ohře postupně stala jednou z nejvýznamnějších cyklistických stezek v republice. Proto Centrum dopravního výzkumu rozhodlo o jejím zařazení do kategorie národních tras a dostala i  nové číslo a to - 6. Z tohoto důvodu se bude trasa v průběhu let 2011 - 2013 postupně přečíslovávat.

V letošním roce se v nejbližších dnech bude otevírat další úsek mezi Chocovicemi a Kynšperkem, dokončují se průtahy městy Loket a Sokolov. Po jejich otevření bude mít již cyklostezka Ohře z Chocovic do Karlových Var celkovou délku 54 km.

Cyklotrasa 204 je však již vyznačena od hranic s Bavorskem u Slapan přes Cheb, Sokolov a Karlovy Vary do Velichova. V letošním roce se trasa bude doznačovat z Velichova až na hranice s Ústeckým krajem a na tomto úseku bude mít již číslo 6. Podobně i nový úsek stezky Kynšperk - Chocovice bude označen novým číslem a přečísluje se i úsek z Chocovic do Slapan. Tam kde ještě není stezka vybudovaná, vede cyklotrasa po náhradních místních komunikacích a po dokončení stezky se na ní značená trasa přeloží.

Proto se může stát, že při svých výletech po cyklostezce Ohři narazíte na obojí číslování, jak novým číslem 6 tak starým 204. Bude to ale jen dočasně a v roce 2013 by měla mít již trasa po celé své délce v Karlovarském kraji nové číslo. Podobně tomu bude i na stávajícím úseku trasy v Ústeckém kraji, kde je v současnosti trasa vyznačena od hranic Karlovarského kraje do Kadaně.

Poznámka k pojmům:
Cyklostezka = komunikace
Cyklotrasa = značení (může vést nejen po cyklostezkách, ale po silnicích a cestách)

Datum vydání: 14.5.2011 0:00