Domovská stránka > Cykloportál > CYKLOGENEREL - studie cyklistické infrastruktury

CYKLOGENEREL - studie cyklistické infrastruktury

Cyklogenerel
V našem kraji již několik let usilují mnohá města na svých územích o rozvoj cyklodopravy. Každý takový rozvoj ale může ztratit smysl, pokud neexistuje v obci jasná koncepce toho, jakým směrem se má cyklodoprava rozvíjet. Chybějící jasná a reálná koncepce bývá největší slabinou současného přístupu k jakémukoliv uvažování o cyklistické dopravě. Řešením je jeden z nejdůležitějších dokumentů rozvoje cyklodopravy - CYKLOGENEREL.

Generel by měl na základě urbanisticko - dopravního rozboru definovat potřeby cyklodopravy a stanovit tak potenciální zdrojové a cílové oblasti uživatelů v rámci území a zároveň vazby do okolí města. Cena za zpracování takovéto koncepce se blíží nákladům na vyhotovení jediného projektu pro územní rozhodnutí a stavební povolení často na méně než kilometr stezky pro cyklisty. Zbytečně nákladné, složité, nepřirozeně umístěné nenavazující cyklostezky, lze pak na základě vhodně zvolené koncepce proměnit ve smysluplnou síť komunikací. Cílem je vytvořit tak plošně prostupné území pro pomalou dopravu, které může sloužit pro rozmanité spektrum uživatelů.
Některá města již generely zpracované mají ( Ostrov, Mariánské Lázně, , aj.), ale neměly by jej opomíjet ani ostatní, především naše krajské město.
Datum vydání: 20.1.2011 0:00