Domovská stránka > Cykloportál > ČeMBA jede dál

ČeMBA jede dál

Oficielni logo

V posledních několika měsících se ČeMBA dostala do nezáviděníhodné situace, kdy z několika důvodů, ať již to byly určité aktivity tehdejšího vedení Čemby, nebo neshody s oponenty sdružení, došlo k rozhodnutí v té době působícího výkonného výboru Čemby o rozpuštění sdružení. Přestože se tento krok nesetkal s podporou členské základny, což dala mimo jiné najevo na řádné členské schůzi, odstoupivší výkonný výbor začal jednat v zájmu zrušení sdružení a Čemba se ocitla v patové situace.
ČeMBA je zkratka pro Českou mountainbikovou asociaci.


Řadoví členové se však vyjádřili početným hlasem pro zachování organizace a rozhodli se Čembu zachránit. Mandátem více než třetiny všech členů byla svolána mimořádná členská schůze, která do vedení organizace zvolila nový výkonný výbor v čele s Václavem Volrábem (iniciativa http://www.kolanakrivo.cz/).

Nebývalá aktivita řadových členů při záchraně organizace, hájící zájmy terénních cyklistů v České republice, je jasným signálem oprávněnosti její existence a novým impulsem pro její další úspěšné působení. Veškeré aktivity a pozitivní reakce členů jsou silnou motivací pro nové vedení a jeho další činnost směřující ke znovuzískání ztraceného kreditu a důvěryhodnosti sdružení.

Odborná erudice, otevřenost a respekt k členům i partnerům jsou základními kameny další existence organizace, jež chce hájit zájmy terénních cyklistů tak, aby měli v České republice kde jezdit. Současně s tím musíme navázat na nesporné úspěchy, kterých se podařilo dosáhnout a stejně tak i pokračovat v již běžících či rozpracovaných projektech. Je třeba se vrátit zpět k myšlenkám a důvodům, které vedly k založení sdružení a terénní cyklisté je stále považují za aktuální.

Co ale ČeMBA potřebuje nejvíce, je podpora co nejširší cyklistické veřejnosti, která si zodpovědně uvědomuje nutnost jejího působení na poli státní správy, ochrany přírody a propagace zdraví prospěšných rekreačních aktivit.
Myslete na budoucnost a osobně podpořte myšlenku České Mountainbikové Asociace. Staňte se jejími členy!

Občanské sdružení ČeMBA je neziskovou organizací s celorepublikovou působností, která sdružuje české terénní cyklisty, jejichž zájmy zastupuje. Aktivně se podílí na vytváření lepších podmínek pro terénní cyklistiku v Česku, přičemž přináší prospěch široké veřejnosti. Její činnost je založena na kvalifikovaném a odborném přístupu. Důraz klade na odpovědné a ohleduplné chování k přírodě, lidem i majetku. ČeMBA pracuje na mnoha projektech a aktivitách, tou nejviditelnější je budování speciálních cyklostezek, kterým se říká singltrek.

Zdroj: http://www.cemba.eu/co-je-cemba

Datum vydání: 28.1.2011 0:00