Domovská stránka > Cykloportál > Cyklovize 2030

Cyklovize 2030

Ve dnech 11.10.-13.10. 2021 proběhla v Hořehledech na Plzeňsku pracovní schůzka krajských koordinátorů, ministerstev a spolku Partnerství pro městskou mobilitu, kteří spojily své síly pod hlavičkou CYKLOVIZE 2030.

​Jejím cílem je vybudování ucelené a bezpečné sítě cyklostezek a dálkových cyklotras napříč republikou, která v jednotlivých regionech, krajích a celém Česku urychlí rozvoj cyklodopravy a podpoří cykloturistiku. Prvním krokem k tomu je sběr relevantních informací a vytvoření unikátní mapy na jejich základě, stabilizovat ji v terénu, a určit předávací body mezi jednotlivými kraji.  Dalším úkolem bude rozdělit jednotlivé dálkové cyklotrasy na úseky dle jejich současného a cílového stavu a  vytvořit  finanční nástroje k její realizaci. Nyní probíhá aktualizace mapy ze strany krajů, výstupy budou představeny do konce roku 2021.
Plnění úkolů, jaké do vínku dostala CYKLOVIZE 2030, se neobejde bez koordinovaného postupu schopných a pro věc zanícených profesionálů. A takový tým vznikl. Jde o pracovní skupinu složenou ze zástupců jednotlivých krajů (každý kraj v ní má po jednom cyklokoordinátorovi) pod záštitou Asociace krajů ČR a spolku Partnerství pro městskou mobilitu.

„V základních dopravních směrech by kraje měly převzít iniciativu a podpořit obce v jejich úsilí budovat bezpečné cesty pro pěší a cyklisty. Souvislá dopravní síť na národní úrovni by měla vznikat právě z iniciativy Asociace krajů. Na tom jsme se shodli i s Ministerstvem dopravy,“ říká za dopravní komisi Asociace krajů ČR Pavel Čížek, radní Plzeňského kraje pro dopravu.

V České republice je 40 000 kilometrů vyznačených cyklotras. Pouze 12 % z nich je v režimu chráněných cest. Dopravní síť je nespojitá a během cesty jsou tak její uživatelé vystavení i nebezpečným situacím, kdy je cyklotrasa přivede na rušnou silnici nebo ještě lépe, stezka náhle končí bez pokračování.
Tak doufejme, že snaha a cíle CYKLOVIZE 2030 přinese v brzké době úspěchy v cyklodopravě a jízda na kole bude zase o něco bezpečnější.

      Foto: Radka Žáková


Datum vydání: 16.10.2021 20:30