Úvodní strana > Covid-19 > Odpovědi na nejčastější otázky k omezení pohybu v okresech Cheb a Sokolov

 Odpovědi na nejčastější otázky k omezení pohybu v okresech Cheb a Sokolov

otaznik_small.jpg
Potřebuji jet k lékaři z/do okresu Cheb/Sokolov. Jak to mám prokázat při policejní kontrole?
Návštěvu ambulantního zdravotnického zařízení lze doložit lékařskou zprávou, kartičkou na objednání se s datem a časem návštěvy a razítkem zdravotnického zařízení. Můžete si také nechat od lékaře zaslat sms s datem objednání a názvem zdravotnického zařízení, doporučení od praktického lékaře k návštěvě specialisty.
 
Mám nastoupit na lázeňský rehabilitační pobyt (tzv. křížkové lázně), považuje se toto za nástup do zdravotnického zařízení?
Ano, poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče je  v souladu s vydaným krizovým opatřením vlády a podmínkami v něm uvedenými, můžete tedy lázeňskou léčebnou péči absolvovat. Taková cesta do okresů s omezeným pohybem obyvatel ale bude muset být prokázána při případné namátkové kontrole policistů před vstupem na uvedené území.
 
Mohou do uzavřených okresů zajíždět zásilkové služby typu PPL, DPD…
V případě, že jde o výkon pracovní činnosti, je možné, aby pracovníci zásilkových služeb zajížděli do okresů Cheb a Sokolov.
 
Budou moci firmy zajíždět k nakládkám a vykládkám do okresů Sokolov a Cheb?
I v tomto případě je zajíždění do obou okresů možné, řidiči však musí počítat s tím, že budou muset při namátkové kontrole prokázat účel pracovní cesty.
 
Platí povinnost mít chirurgickou roušku také pro děti v mateřských školách?
Děti v mateřských školách chirurgické roušky mít nemusí.
 
Trvalé bydliště mám v okrese Sokolov/ Cheb, bydlím ale v okrese Karlovy Vary(případně naopak), jak to budu prokazovat při případné kontrole?
Jakýmkoliv dokladem o přechodném pobytu, případně nájemní smlouvou apod. Vždy bude záležet na individuálním posouzení případu při namátkové kontrole.
 
Jsem praktickým lékařem s působností po celém Karlovarském kraji. Bude mi umožněn pohyb i v okrese Cheb a Sokolov?
Samozřejmě, jedná se o cesty do práce, v případě kontroly jde o jednoduše prokazatelnou činnost.
 
Jak je to při správě nemovitosti, která se nachází v uzavřeném okrese?
V případě nezbytné cesty týkající se správy nemovitostí v „uzavřených“ okresech je třeba při namátkové kontrole prokázat vlastnictví nemovitosti, dokument může být ofocený.
 
Bydlím v uzavřeném okrese, ale do Karlových Varů budu dojíždět za prací. Mohu tu i nakupovat, nebo mě potvrzení opravňuje jen k cestě do práce?
Potvrzení opravňuje k cestě do práce, zvažte, jestli je nezbytně nutné nakupovat mimo okres Cheb/Sokolov.
 
Jak se bude řešit soudem stanovená střídavá péče, když jeden z rodičů bydli v uzavřeném okrese?
Rodiče by se měli prokázat rozhodnutím soudu, opět stačí „ofocený“ či naskenovaný dokument.
 
Nejsem na tom finančně nejlépe, můžu někde získat požadované roušky/respirátory zdarma?
Karlovarský kraj bude mít k dispozici od státu 500 tisíc chirurgických roušek pro obyvatele okresů Cheb a Sokolov zdarma, rozvážet je do obcí budou dobrovolní  i profesionální hasiči. Sledujte internetové stránky a další komunikační kanály obce/města, kde bydlíte.
 
Jak to bude s dopravní obslužností mezi uzavřenými okresy?
Dopravní obslužnost zůstává zajištěna běžným způsobem, počítejte však s namátkovými kontrolami na vlakových a autobusových nádražích v „uzavřených“ okresech.
 
 
Za stránku zodpovídá: Jitka Čmoková
Datum poslední změny: 12.2.2021 8:59