Úvodní strana > Covid-19 > Distribuce ochranných prostředků pro zdravotníky

 Distribuce ochranných prostředků pro zdravotníky


INFORMACE K DISTRIBUCI A VÝDEJI OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ (OOP) PRO ZDRAVOTNÍKY:

Vážení zdravotníci, vzhledem k mimořádné dodávce OOP z resortu Ministerstva zdravotnictví ČR (MZD) proběhne níže uvedená redistribuce ve středu 20. 5. 2020. OOP jsou z rozhodnutí MZD určeny pouze pro ambulantní specialisty, praktické lékaře, praktické lékaře pro děti a dorost a gynekology. Výdej se netýká lékařů sdružených ve stomatologické komoře a lékáren. Dle informací z MZD obdrželi tito poskytovatelé zdravotních služeb OOP přímo prostřednictvím komor. Dále se výdej netýká lůžkové péče (nemocnice, LDN, lázně, hotely s rehabilitací), ani ZZS a dopravních zdravotních služeb.

OOP jsou určeny pouze pro odbornosti:
alergologie a klinická imunologie, algeziologie (dříve léčba bolesti), anesteziologie a resuscitační medicína, angiologie, dentální hygiena, dermatovenerologie, dětská gynekologie, dětská kardiologie, domácí péče, endokrinologie a diabetologie, foniatrie, fyzioterapeut, gastroenterologie, gynekologie a porodnictví, hematologie a transfuzní lékařství, chirurgie, kardiologie, klinická biochemie – laboratoře, klinická onkologie, klinický psycholog, klinická logopedie, lékařská mikrobiologie, nefrologie, neurologie, odborný pracovník v laboratorních metodách, oftalmologie, onkochirurgie, optometrista, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, ortoptista, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, pneumologie a ftizeologie, porodní asistentka, psychiatrie, radiologie a zobrazovací metody, rehabilitační a fyzikální medicína, revmatologie, traumatologie, urologie, vnitřní lékařství, zubní technik.

Výdej se uskuteční v 7 městech (ORP) od 8.00 do 17.00 hodin:
Ostrov: Mírové náměstí 733, Dům kultury, T klub
K.Vary: Moskevská 34, Městská policie Karlovy Vary
Sokolov: ul. 5. května 655, Městský dům kultury Sokolov, vestibul
Cheb: Muzeum Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 492/3, (hlavní vchod, za Špalíčkem) NOVÉ MÍSTO!!!
M. Lázně: Ruská 155, stará budova městského úřadu, přízemí
Aš: Kamenná 52,  Městský úřad, přízemí – podatelna
Kraslice: Náměstí 28. října 1438, Městský úřad Kraslice

S sebou je třeba vzít:
Oprávnění k poskytování zdravotních služeb, popřípadě registraci – uvedena musí být aspoň 1 výše vyjmenovaná odbornost (stačí kopie)

Každý ze zdravotníků výše uvedených odborností obdrží 10 respirátorů, 100 ks roušek, 100 ks rukavic na  jedno místo poskytování zdravotních služeb.

Výdej pro praktické lékaře a praktické lékaře pro děti a dorost:
Výdej proběhne ve středu 20. 5. 2020 mezi 8.00 a 14.00 hodinou. OOP vám budou doručeny do ordinací prostřednictvím hasičského záchranného sboru (HZS). Standardní postup – telefonický kontakt ze strany HZS.
 
• Lékaři, kteří se přihlásili k testování pacientů na přítomnost COVID 19 tzv. rapid testy, obdrží: 20 ks respirátorů FFP2, 100 ks rapid testů, 20x oblek, 100 ks roušek, 100 ks rukavic, 40 ks návleků na obuv
• Lékaři, kteří nebudou testovat, obdrží: 10 ks respirátorů, 100 ks rukavic, 100 ks roušek.

Pro vyzvednutí je nutné být na telefonu v ordinaci, kam bude hasiči voláno. OOP si vyzvednete po zavolání venku, před ordinací oproti předloženému oprávnění k poskytování zdravotních služeb (případě oproti registraci) a občanskému průkazu. Každá ordinace PL a PLDD v kraji má nárok na ochranné prostředky. Pokud je tedy chcete pro všechna místa poskytování zdravotních služeb, zajistěte si účast přebírající osoby s kopií oprávnění i v dalším místě poskytování.

UPOZORNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEVYZVEDNUTÍ SI OOP:
Kdo si nebude moci ze závažných důvodů vyzvednout OOP ve výše uvedených výdejních místech ve stanoveném dni a čase, si bude moci zásilku vyzvednout pouze ve čtvrtek 21. 5. 2020 od 9.00 do 13.00 hodin na Krajském úřadě Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Karlovy Vary, garáž č. 14. (netýká se PL a PLDD, zde náhradní termín vyzvedávání není z důvodu, že je doručováno osobně do všech ordinací v kraji)

Poznámky:
OOP si poskytovatel zdravotních služeb vyzvedne pouze v obci s rozšířenou působností (ORP), ve kterém má místo poskytování zdravotních služeb. Pokud má poskytovatel zdravotních služeb více míst poskytování zdravotních služeb v kraji, musí si pro každé místo (ordinaci) vyzvednout OOP v příslušném ORP (nelze vyzvednout najednou).

Pokud má 1 právnická osoba na 1 místě poskytování zdravotních služeb (na 1 adrese) více ordinací, dostane v místě ORP pouze 1x dodávku OOP viz výše, pro další OOP si může přijet na krajský úřad v termínu 21. 5. 2020 viz výše .

Ochranné prostředky nejsou určeny pro ambulance akutních lůžkových zdravotnických zařízení v kraji. Počet ochranných prostředků byl stanoven v závislosti na obdržené zásilce z MZD.
Za stránku zodpovídá: Veronika Svobodová
Datum poslední změny: 26.5.2020 11:31