Úvodní strana > Covid-19 > Důležité informace pro OSVČ a podnikatele

 Důležité informace pro OSVČ a podnikatele

Opatření na pomoc OSVČ  a podnikatelům
Jaká opatření či programy pro podnikatele a živnostníky jsou připraveny ze strany státu na pomoc v boji s následky pandemie koronaviru? Na co lze podporu využít, koho se týká a za jakých podmínek? Veškeré bližší informace najdete na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Přímá podpora OSVČ (kompenzační bonus)
Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu může OSVČ podat za První bonusové období (12. 3. až 30. 4. 2020) a Druhé bonusové období (1. 5. až 8. 6. 2020). Výše podpory činí 500 korun za každý kalendářní den bonusového období. Stačí jen vyplnit jednoduchý formulář a podepsat čestné prohlášení, že byl OSVČ i nadále poškozen koronavirem. Ani otevření provozovny přitom nemusí být překážkou v čerpání podpory. Veškeré podrobnosti, včetně formuláře pro podání žádosti a odpovědí na nejčastěji pokládané otázky, najdete pod tímto odkazem.

Ošetřovné 
Od 11. 5. 2020 je v rámci 2. výzvy Ministerstva  průmyslu a obchodu ČR možné žádat o „ošetřovné“ OSVČ za duben 2020. Podmínky ani postup žádosti se zásadně nemění. Co se ale mění, je výše denní dotace. Nově se bude vyplácet 500 korun denně místo březnových 424 korun. Pokud jste žádali za březen, musíte podat formulář za duben znovu. Na dotaci z dubnové výzvy mají nárok OSVČ, jejichž manžel či manželka nečerpají ošetřovné v klasickém zaměstnaneckém vztahu nebo nepobírají mateřskou či rodičovskou. Žádost je nutné vyplnit elektronicky. Více se dozvíte zde.

Liberační balíček daňových opatření
Ministerstvo financí připravilo pro poplatníky zasažené současnou situací liberační balíček, který přináší faktické posunutí podání přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob o tři měsíce do 1. 7. 2020. Individuálně promíjí pokuty za opožděné tvrzení všech daní v případech, kdy daňový subjekt prokáže důvody související s koronavirem. Fakticky posouvá také účinnost závěrečné fázi EET o tři měsíce do 1. 8. 2020. Během této doby bude Finanční a Celní správa postupovat s maximální tolerancí a plnit pouze poradní funkci. Bližší informace získáte na webu Ministerstva financí ČR.

Odpuštění odvodů na sociálním pojištění, podání přehledu za rok 2019
OSVČ od března do srpna nebudou muset platit předepsané zálohy a v ročním vyúčtování se jim tak sníží celkové pojistné o částku odpovídající minimálním zálohám na důchodové pojištění za půl roku. Tato částka se živnostníkům zcela promine. Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 pak mohou OSVČ podat bez sankcí až do 3. 8. 2020.  Více najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Záruční program COVID III
Vláda schválila úvěrový program pro firmy zasažené koronavirem COVID III. Na záruky vyčlenila 150 miliard korun, pomoc by mělo získat až 150 000 podnikatelů. O půjčku, z níž je možné hradit provozní náklady (mzdy, účty za energie, faktury), nikoli tedy investice, si mohou říct OSVČ i podniky do 500 zaměstnanců. Maximální výše poskytnutého úvěru bude 50 milionů korun, nejvyšší doba ručení pak 3 roky. Bližší informace jsou uvedeny na webu Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Program Antivirus
V úterý 31. 3. 2020 vláda schválila návrh na úpravu programu Antivirus. Požádat o náhrady mezd a platů půjde jednoduše. Program ochrany zaměstnanosti Antivirus má pomoci firmám ochránit pracovní místa. Stát bude prostřednictvím Úřadu práce kompenzovat firmám vyplacené prostředky. Toto opatření pomůže zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci a nebudou tak muset sáhnout k propouštění.  Podrobné informace o programu, který se rozběhl 6. 4. 2020, najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Přerušení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti, evidence na Úřadu práce a možnost získání sociálních dávek
Jak pak postupovat v případě, že dojde k přerušení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti? Kdy se evidovat na Úřadu práce? Mají OSVČ nárok na nějaké sociální dávky? Odpovědi na tyto otázky jsou k dispozici na webu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Podpora českých firem v boji s Covid-19
15. 4. 2020 byla vyhlášena otevřená výzva Technologie COVID-19 – Výzva XII, jejímž cílem je podporovat růst a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblasti produkce zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků nebo likvidace infekčního odpadu pro přímý boj proti koronavirové infekci. Dotace na projekt bude poskytována minimálně ve výši 250 tisíc korun a maximálně do výše 20 milionů korun. Příjem žádostí začne 4 . 5. 2020 a ukončen bude 5. 6. 2020. Další podrobnosti jsou k dispozici zde.

Propojování státu a firem navzájem
Platformu www.spojujemecesko.cz, kde lze nabídnout produkty a služby státu nebo dalším společnostem a také poptávat pomoc od ostatních, spustila agentura CzechInvest ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvem zdravotnictví ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR.  Více se dozvíte zde.

Pomoc zemědělcům a producentům potravin
Na pomoc se zvládnutím současné krize dostanou čeští zemědělci a producenti potravin celkem až 4,3 miliardy korun navíc z rozpočtové rezervy státu. Peníze, které budou moci primárně čerpat malé a střední podniky, mají především zvýšit soběstačnost ČR a snížit její závislost na dovozech. Bližší informace jsou uveřejněny na stránkách Ministerstva zemědělství ČR.

PORADENSTVÍ ZDARMA!
Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje a její členové vytvořili na pomoc podnikům a živnostníkům v době koronavirové krize expertní skupinu, která poskytuje ZDARMA poradenství. Poradenství bude probíhat buď formou online poradny nebo individuálních konzultací. Více informací najdete v přiloženém letáku.

Další důležité odkazy a telefonické kontakty:

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, infolinka: 224 854 444
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Česká správa sociálního zabezpečení, infolinka: 800 050 248
Úřad práce ČR, call centrum: 800 779 900
Ministerstvo financí ČR
Finanční správa, infolinka:  225 092 392
Ministerstvo zemědělství ČR, infolinka: 221 814 595

Další informace pro podnikatele a živnostníky zatížené koronavirem najdete také na webu Karlovarské agentury rozvoje podnikání a internetových stránkách Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje.

Za stránku zodpovídá: Veronika Svobodová
Datum poslední změny: 21.5.2020 14:43