Projekt Karlovarského kraje s názvem „Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji - 13142856 - CZ.1.02/6.2.00/12.17406“ vychází ze zkušeností dvou pilotních projektů města Mariánské Lázně, řešících omezení výskytu bolševníku velkolepého v povodí Kosího potoka a Huťského potoka a říčky Tiché. Oba projekty byly podpořeny z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), osa 6.2. Ochrana biodiverzity a probíhaly v letech 2010 – 2013. Podrobnosti o těchto projektech naleznete na www.bolsevnik.eu

Projekt Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky je realizován Moravskoslezským krajem ve spolupráci s dalšími partnery a je finančně podpořen Evropskou unií v rámci programu LIFE-Nature.

Externí odkaz - www.life-moravka.kr-moravskoslezsky.cz