Netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) je jednoletá, 1 až 3 m vysoká bylina původem z Asie z oblasti Himálaje. Na naše území se dostala nejen jako okrasná, ale částečně také jako kulturní medonosná rostlina. V našich podmínkách rozkvétá v srpnu a kvete až do října. Květy jsou v odstínech červenofialové až světle růžové a mají výraznou vůni.

Netýkavce vyhovují vlhká stanoviště při okrajích lesa, podél cest a potoků, nejlépe s vyšším obsahem dusíku a fosforu. Rozmnožuje se pomocí tobolek, které po lehkém doteku pukají a vystřelují semena až 7 m od matečné rostliny. Při dopadu do vody bývají semena unášena na velké vzdálenosti v řádech několika km. Podél vodních toků vytváří mohutné monokulturní porosty pronikající do lesních a lučních společenstev, kde díky nim dochází k negativní změně druhového složení, ke snížení biodiverzity.

Rychlé pronikání netýkavky do krajiny je umocněno tím, že rostliny vykvétají a tvoří semena postupně po dlouhou dobu, zpravidla od konce června do září. Vytrhané rostliny jsou na zemi schopny zakořenit z „kolének“ (internódií), vykvést a vytvořit semena. K omezení invaze je zapotřebí ošetřená stanoviště kontrolovat v pravidelných intervalech a potřebné zásahy provádět průběžně dle aktuálního stavu.

Co dále by Vás mohlo zajímat

Likvidace netýkavky je prováděna z důvodu zejména sekundárního nezamořování eradikovaných lokalit bolševníku a křídlatky. Chemickou likvidaci je zde žádoucí omezit na minimum a využít spíše mechanický ...Více
Invazní rostliny jsou zpravidla agresivně se šířící rostliny schopné rozvracet celé ekosystémy a vytlačovat tak původní druhy rostlin, ale i na ně navázaných zvířat. Invaze obecně vedou ke ztrátě biol ...Více
Likvidované druhy a používané zkratky v tabulkách a mapách: Mapa - IS Heracleum Bolševník velkolepý Heracleum mantegazzianum B Křídlatky Reynoutria /Fallopia sensu lato, bez rozlišení taxonů K Netýkav ...Více