Bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum) je mohutná rostlina, jejíž domovinou je oblast mezi Černým a Kaspickým mořem v jihozápadní Asii. Tato dvouletá až víceletá bylina dorůstá až několika metrů, ve středoevropských podmínkách může její výška dosahovat i k 5 metrům. V minulosti byl bolševník do Evropy přivezen jako okrasná rostlina a následně se začal šířit do volné krajiny. V současnosti se vyskytuje i na území České republiky a způsobuje nemalé problémy nejen tím, že ničí původní ekosystémy, ale také ze zdravotního hlediska. Šťáva z lodyh a listů této rostliny obsahuje fototoxické látky, které na světle způsobují puchýře, záněty až těžké poleptání kůže, které se velmi pomalu hojí.

Bolševník velkolepý patří mezi invazní druhy rostlin se schopností šířit se poměrně rychle a úspěšně na rozličná stanoviště. Vytváří velké množství semen, která si uchovávají klíčivost několik let. Asi po třech letech je klíčivých semen sice jen malé procento, přesto však, bereme-li v úvahu, že jedna rostlina je schopna vyprodukovat cca 30 000 semen, vytváří bolševník velmi početnou semennou banku. Semena začínají klíčit brzy na jaře a v příhodných podmínkách rychle vytváří hustý porost, bránící růstu jiných rostlin. V závislosti na podmínkách může docházet k rozšíření plochy ovládnuté bolševníkem až o desítky metrů čtverečních za rok. Vzhledem ke strategii rozmnožování bolševníku v našich přírodních podmínkách není možné jeho potlačení bez lidského zásahu. A právě to je předmětem projektu, který tuto problematiku řeší aplikací vhodných chemických a mechanických metod.

Co dále by Vás mohlo zajímat

Mechanické metody likvidace jejich použití je nutné všude tam, kde z důvodu ochrany vod (PHO,..), přírodních léčivých zdrojů (OPPLZ), zón CHKO a jiných omezení ochrany přírody není možné použití chemi ...Více
Invazní rostliny jsou zpravidla agresivně se šířící rostliny schopné rozvracet celé ekosystémy a vytlačovat tak původní druhy rostlin, ale i na ně navázaných zvířat. Invaze obecně vedou ke ztrátě biol ...Více
Likvidované druhy a používané zkratky v tabulkách a mapách: Mapa - IS Heracleum Bolševník velkolepý Heracleum mantegazzianum B Křídlatky Reynoutria /Fallopia sensu lato, bez rozlišení taxonů K Netýkav ...Více