Invazní rostliny jsou zpravidla agresivně se šířící rostliny schopné rozvracet celé ekosystémy a vytlačovat tak původní druhy rostlin, ale i na ně navázaných zvířat. Invaze obecně vedou ke ztrátě biologické rozmanitosti.

Dalším problémem je vodní a větrná eroze, kterou řada z nich způsobuje na březích řek a potoků.

V neposlední řadě obsahují některé z nich jedovaté látky ohrožující zdraví člověka.

Příkladem může být bolševník velkolepý, obsahující jedovaté furanokumariny způsobující na slunci puchýře, otoky, a záněty. Jako negativní důsledek invazí na zemědělské půdě je nejčastěji označováno snížení výnosů či likvidace pěstovaných plodin rozšiřováním invazních druhů rostlin často označovaných jako plevele.

Co dále by Vás mohlo zajímat

Bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum) je mohutná rostlina, jejíž domovinou je oblast mezi Černým a Kaspickým mořem v jihozápadní Asii. Tato dvouletá až víceletá bylina dorůstá až několika met ...Více
Křídlatka (Reynoutria) je na našem území nepůvodní rostlina. Její expanze byla zaznamenána prakticky všude od nížin až po podhorské oblasti (výjimkou nejsou ani hory - okolí města Přebuz v Krušných ho ...Více
Netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) je jednoletá, 1 až 3 m vysoká bylina původem z Asie z oblasti Himálaje. Na naše území se dostala nejen jako okrasná, ale částečně také jako kulturní medonos ...Více