Úvodní strana > Prohlášení o přístupnosti internetových stránek

 Prohlášení o přístupnosti internetových stránek

Na internetovém portálu Karlovarského kraje – oficiálních internetových stránkách  http://www.kr-karlovarsky.cz  jsou informace související s výkonem veřejné správy uveřejňovány tak, aby se s nimi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením. Tato webová prezentace vyhovuje požadavkům kladeným Zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o přístupnosti)  - pravidla přístupnosti.

Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby obsah stránek byl přístupný i v alternativních prohlížečích (Opera, Mozilla, FireFox, Safari...). Vzhled prezentace je řešen stylovými předpisy CSS a je tak tedy oddělen od informací.
Návrat na titulní stránku je možný z kterékoliv stránky přes odkaz v levé navigaci.
Pro usnadnění orientace je k dispozici Mapa webu, která je dostupná z kterékoli stránky přes odkaz v patičce.
Ve stromové struktuře stránek jsou užity nejvýše dvě úrovně zanoření; na všech zanořených stránkách nižšší úrovně je dostupná drobečková navigace.

Na tomto serveru jsou v plném rozsahu obsaženy informace, které je kraj dle příslušné legislativy povinen zveřejnit způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Kromě povinně zveřejňovaných informací obsahují tyto stránky mnoho dalších informací o činnosti orgánů kraje při výkonu samosprávy i státní správy. Toto prohlášení se týká informací prezentovaných na výše uvedeném serveru a nevztahuje se k dalším serverům v doméně kr-karlovarsky.cz a dále k videím umístěných na serveru YouTube.com - http://www.youtube.com/user/KarlovarskyKraj.
 

Podmíněně povinná pravidla

Veškeré zveřejněné texty jsou definovány v relativních jednotkách a je možno libovolně upravovat jejich velikost pomocí standardních nástrojů internetového prohlíčeže (Ctrl + posun kolečkem v Internet Exploreru).

Způsob otevírání nových webových stránek není v kódu nijak specifikován a je ponechán na volbě uživatele. Pouze v odůvodněných případech (např. je-li třeba ponechat nadále zobrazenu stávající webovou stránku nebo pro zobrazení doplňkových informačních oken a dialogů), jsou webové stránky otevírány v novém okně. V tom případě na to je uživatel předem upozorněn  v atributu title značky <a>.

Stránky jsou standardně ovladatelné, informace jsou sdělovány jednoduchým jazykem a srozumitelnou formou.
K dispozici je kromě navigace také mapa webu i vyhledávací formulář v hlavičce stránky.

 

Informace prezentované v jiných formátech (pravidlo č. 9)

Na webových stránkách se mohou vyskytovat informace ve formátech:

  • MS Word (.doc, .docx - dokumenty, které lze vyplňovat - např. přihlášky, formuláře), MS Excel (.xls, .xlsx - dokumenty, které obsahují tabulková data a obsahují výpočty) a MS PowerPoint (.ppt, .pptx) – jedná se o dokumenty, vytvářené pomocí produktu MS Office společnosti Microsoft, kancelářský balík OpenOffice.org  zdarma ke stažení
  • RTF – textový dokument, který dokáže zobrazit většina běžně používaných textových editorů
     
  • PDF - dokumenty vytvářené pomocí produktu Adobe Acrobat  (pro zobrazení těchto dokumentů doporučujeme prohlížeč Adobe Acrobat Reader - zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe Systems, Inc.) 
  • ZIP - komprimované dokumenty
  • JPG, GIF, PNG - grafické dokumenty
Kontakt na správce portálu

I když internetový portál Karlovarského kraje a jeho podřízené weby vytváříme podle výše uvedených norem a pravidel, může se stát, že narazíte na chybu. Vaše případné náměty, upozornění, postřehy či informace k přístupnosti stránek nám  proto zašlete na adresu webmaster@kr-karlovarsky.cz.

Aktualizováno 10.11.2021

Za stránku zodpovídá: webmaster@kr-karlovarsky.cz
Datum poslední změny: 10.11.2021 13:10