Úvodní strana > Region

 Aktuality

 

 

  • Presentace ze semináře pro žadatele:

Program obnovy venkova 2022 – 2024Prezentace_KUKK_seminar.pptxPresentace Program obnovy venkova.pptx
Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje Prezentace_2022_DotaceORR_up.pptxPresentace Podpora ÚPČ.pptx

Program na podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji Prezentace_2022_ORR_bezky.pptxPresentace Běžky.pptx

Program na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji Prezentace_2022_ORR_cyklo.pptxPresentace Cyklistická infrastruktura.pptx

Presentace elektronické podpisy Elektronicke_podepisovani.pptxElektronické podepisování.pptx

Presentace RAP žádosti RAP05.pptxRAP.pptx

 

  • Záznam semináře konaného 14. 1. 2022, který je určen pro žadatele dotačních programů odboru regionálního rozvoje:

                       Odkaz: https://youtu.be/tYDqr4KDjQ8

                       Obsahem jsou informace k dotačním titulům, presentovány byly změny v dotačních titulech, data vyhlášení

                       jednotlivých dotačních titulům apod. Dále informace k elektronickému podepisování dokumentů (postup)

                       a presentace postupu vyplnění žádosti o dotaci.

                       Harmonogram (časové stopy jednotlivých bloků):

                       Úvod – radní Karlovarského kraje Patrik Pizinger, Pavel Čekan a Vít Hromádko uvádějí seminář pro obce o

                       dotace z dotačních programů Karlovarského kraje – 0:00:00 – 00:05:10

                       Elektronické podpisy – Mgr. Saxová – 00:05:15 – 00:25:00,

                       Žádosti (přístup pro žadatele - modul RAP) – p. Kolařík – 00:25:12 – 01:17:35

                       POV 2022 – 2024 – Bc. Špindlerová, DiS. – 01:19:15 – 01:33:35

                       Územně plánovací činnost - Ing. Irovská – 01:34:50 – 01:46:23

                       Běžky – Ing. Abrahamová – 01:46:52 – 01:50:23

                       Cyklo – 01:50:40 – 01:53:36

                       Závěr, shrnutí – Bc. Špindlerová, DiS. – 01:53:42 – 02:01:31

           

V případě dotazů se obraťte na:

Bc. Romana Špindlerová, DiS. - Program obnovy venkova 2022 – 2024
+420 354 222 312
romana.spindlerova@kr-karlovarsky.cz

Ing. Jana Irovská - Program územně plánovací činnosti obcí v Karlovarském kraji
+420 354 222 559
jana.irovska@kr-karlovarsky.cz

Ing. Kateřina Abrahamová - Program na podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji / Program na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji
+420 354 222 251, +420 736 650 085
katerina.abrahamova@kr-karlovarsky.cz

 

 Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko

 

17.3.2022 byl schválen Programový dokument programu přeshraniční spolupráce INTERREG Bavorsko - Česko 2021 - 2027: Programovy_dokument_BY-CZ_1.verze_17.03.2022.pdfProgramový dokument (pdf)

12. května 2022 se uskutečnilo 1. zasedání Monitorovacího výboru  k programovému období 2021 - 2027. Předpokládané zahájení programu je 3.Q 2022. 

Aktuální informace a relevantní dokumenty k podání žádosti naleznete na stránkách Programu: ktuální informace a relevantní dokumenty k podání žádosti naleznete na stránkách Programu: https://www.by-cz.eu/cz 

Vaše projektové záměry doporučujeme před podáním konzultovat telefonicky nebo osobně na Oddělení přeshraničních projektů: 

PhDr. Kamila Voštová, email: kamila.vostova@kr-karlovarsky.cz , tel. 354 222 375
Mgr. Petra Banzetová, email: petra.banzetova@kr-karlovarsky.cz , tel. 354 222 376  

Prezentace projektů realizovaných v Karlovarském kraji z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko:  Příklady projektů_cz_by_2014-2020.pdfPříklady projektů_cz_by_2014-2020.pdf

 

 Program přeshraniční spolupráce Česká republika -  Svobodný stát Sasko

 

Aktuální informace a relevantní dokumenty naleznete na stránkách programu: https://www.sn-cz2020.eu/cz/

Vaše projektové záměry  doporučujeme před podáním konzultovat telefonicky nebo osobně na Oddělení přeshraničních projektů:

                         Ing. Monika Brtková, email: monika.brtkova@kr-karlovarsky.cz , tel. 354 222 139
                         Mgr. Petra Banzetová, email: petra.banzetova@kr-karlovarsky.cz , tel. 354 222 376  

Prezentace projektů realizovaných v Karlovarském kraji z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko: Příklady projektů_cz_sn_2014-2020.pdfPříklady projektů_cz_sn_2014-2020.pdf

 
 
 
  • Karlovarský kraj již od roku 2012 každoročně poskytuje podnikatelům v rámci dotačního titulu Inovační vouchery - jednorázovou dotaci ze svého rozpočtu na spolupráci s poskytovateli znalostí, tedy s vědeckovýzkumnými institucemi. Cílem je podpora zvýšení konkurenceschopnosti místních firem. V roce 2015 byla Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje zpracována Evaluace dotačního titulu Inovační vouchery​ K dispozici jsou výstupy z vyhodnocení. Bližší informace k inovačním voucherům naleznete​ zde​.
                              

 

  • Regionální inovační strategie Karlovarského kraje (RIS3)
    Aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách http://www.ris3kvk.cz/​
     

​ ​​​​​​

Za stránku zodpovídá: Bc. Petr Křenek, Ing. Kateřina Abrahamová, Kamila Voštová
Datum poslední změny: 23.6.2022 8:47