Ke stažení

Nabídka softwaru ke stažení:

  • ArcReader 10   - zdarma prohlížečka na GIS data.
  • Topografická pravidla v geodatabázi ARCGIS   - český překlad dokumentu ve formátu Adobe Reader. Veškerá topografická pravidla v geodatabázi ArcGIS - topologieplakat.pdf.
  • Adobe Reader 9 CZ , program na prohlížení souborů ve formátu PDF - AdbeRdr90_cs_CZ.exe.

Tiskové sestavy

  • Hranice obcí v Karlovarském kraji - obce.pdf  (512 kB)
  • Třídy komunikací a železniční tratě s osobní přepravou - silnice.pdf  (772 kB)
  • Aplikace tiskových podkladů

Ukázková data
Připravili jsme pro vás ukázková data kladu mapových listů Základní mapy 1:10000 v souřadnicovém systému S-JTSK.

  • data ve formátu GML (OpenGIS)
  • data ve formátu Shapefile (ESRI)
  • data ve formátu DXF (AutoCAD)

Rastry

Digitální model reliéfu České republiky a okolí
Jsou to rastrová data formátu ERDAS IMAGINE pospojená z několika snímků firmou ARCDATA PRAHA s.r.o.. Data jsou v souřadnicovém systému WGS-84 a jeho prostorové rozlišení je 3 úhlové vteřiny, tedy pro oblast střední Evropy přibližně 90×60 metrů (hodnota pixelu je hodnotou nadmořské výšky). Model vznikl mozaikováním a úpravou dat pořízených při misi raketoplánu Endeavour, při které byl pořízen model reliéfu celého světa.


model terenu CRDigitální model reliéfu České republiky a okolí si můžete stáhnout (formát ZIP, velikost 19 MB).
Digitální model reliéfu celého světa   ke stažení

a okolí si můžete (formát ZIP, velikost 19 MB). . 

 

Užitečné odkazy:

ARCDATA PRAHA s.r.o.   - české zastoupení firmy ESRI, výrobce technologie ArcGIS, na které jsou založeny mapové služby Karlovarského kraje. Firma nabízí velké množství školení, seminářů, podkladů pro GIS, atd. Je taktéž zastoupením firmy Leica Geosystems pro ČR.

logo esri  ESRI - Environmental Systems Research Institute, Inc. je jedním z nejvýznamnějších výrobců programů pro GIS, jeho technologie ArcGIS, ArcIMS, ArcSDE, atd. jsou hlavními nástroji pro práci na oddělení GIS Karlovarského kraje.

Asociace krajů - AKČR je zájmové sdružení právnických osob, jehož hlavním cílem je hájit a prosazovat společné zájmy a práva krajů. Asociace má řadu komisí. V komisi informatiky působí subkomise GIS, která sdružuje pracovníky GIS ze všech krajských úřadů.

logo ogc Consorcium Open GIS  http://www.opengeospatial.org/


logo cagi  Česká asociace pro Geoinformace   http://www.cagi.cz/


logo ceda Central European Data Agency  http://www.ceda.cz/


Eurogi  http://www.eurogi.org/

Nahlížení do Katastru Nemovitostí ČR  http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Informační systém Katastru Nemovitostí  https://katastr.cuzk.cz/

Za stránku zodpovídá: Ing. Tomáš Buček
Datum poslední změny: 25.6.2014 15:38