Úvodní strana > Geografický informační systém > Služby mapového serveru

 Služby mapového serveru

Aplikace dle oblastí

Aktuální aplikace naleznete na novém Geoportálu Karlovarského kraje - http://geoportal.kr-karlovarsky.cz​

Tyto ostatní aplikace budou postupně migrovány do tohoto nového Geoportálu.

Doprava Dopravní zpravodajství, cyklovýlety, ...

 

Územní plánování - Pasportní aplikace "Přehled územně plánovací činnost kraje a obcí", ....

 

Životní prostředí - oblast ochrany ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, aplikace přírodních parků, koncepce ochrany přírody, ...

  • Plán rozvoje VaK - Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
  • ZPF - zemědělský půdní fond
  • Povodňové prohlídky - je vytvořena za účelem evidence provedených povodňových prohlídek na vodních tocích v obcích. Aplikace bude evidovat zejména lhůty provádění prohlídek a zjištěné závady na vodních tocích v našem kraji. Aplikace je určena obcím ,které mají dle vodního zákona povinnosti 1x ročně provádět povodňové prohlídky na tocích v katastrálním území obce. Pro provádění povodňových prohlídek vydal odbor životního prostředí a zemědělství pro obce metodickou pomůcku
  • Povodňové prohlídky - pouze pro prohlížení

 

Krizové řízení - subjekty KI, webportál kritické infrastruktury, ...

 

Obecné mapy - správní členění, mapové služby, areál KUKK

  • Mikroregiony - Mapa obcí zapojených do mikroregionů - ArcGIS Server 
  • Průmyslové zóny - Průmyslové zóny v KK
  • Majetek - aplikace pro zobrazení majektu v kancelářích KÚKK (přístup zabezpečen heslem)
  • Areál KÚKK - Plán areálu KÚKK

 

Dokumenty a nemapové aplikace  - metainformační systém, databázové aplikace, WMS, poskytování dat, OpenGIS, ...

  • Co je Gis? - co se skryvá pod pojmem GIS (geografický informační systém)
  • Co je OpenGIS? - co nebo kdo se skrývá pod pojmem Open GIS

 

Metodiky - pravidla pro zadávání dokumentů, úvodní studie a projekty, úvod do metodiky, ...

 

Poskytování dat - aplikace pro poskytování vybraných dat zájmového území. Aplikace vám vybraná data vyřízne a nabídne ke stažení ve formátu ZIP, ...

 

Ostatní - o blast sloužící jako zdroj volně šířitelného softwaru a dat pro vaše použití, odkazy na jiné zdroje dat, ...

​​​​​​​​​​​
Za stránku zodpovídá: Ing. Tomáš Buček, Ing. Jiří Heliks
Datum poslední změny: 9.8.2021 14:08