Úvodní strana > Geografický informační systém

 Vítejte na mapovém serveru Karlovarského kraje

Vzhledem k vývoji informačních technologií a k rostoucímu počtu požadavků uživatelů, jsme pro Vás vytvořili tyto stránky, kde se budeme snažit Vám poskytnout nejen potřebné informace, ale i aplikace, především z oblasti geografických informačních systémů (GIS) pro území Karlovarského kraje. Snahou je, aby zde nalezli potřebné informace jak běžní uživatelé, tak i odborná veřejnost.

​Co zde tedy najdete:

především zde naleznete nový Geoportál Karlovarského kraje, který vzniknul v rámci projektu Digitální mapa veřejné správy (DMVS) který naleznete na adrese:

 

http://geoportal.kr-karlovarsky.cz

 

Geoportál DMVS je především webová aplikace, která obsahuje řadu nástrojú pro zobrazování mapových kompozich, vyhledávání v datech, vyhledávání v jednotlivých atributech dat, práce s Katastrem nemovitostí, dokumentace k územním plánům, jednoduchá editace vektorových dat, objednávání dat (pouze pro registrované uživatele), modul Zakázka. V Geoportálu dále naleznete obsahově účelovou katastrální mapu, data dgitální technické mapy (DTM) Karlovarského kraje a problematiku územně analytických podkladů (ÚAP)a územního plánování (ÚP). Součástí je i správa uživatelů, kteří jednoduchou registrací získávají další funkčnosti (ukládání mapových kompozic, objednávky, záložky, atd.):

Podrobněji k některým pojmům:

  • Mapové kompozice - jako nástroj pro zobrazení, správu různých mapových kompozic. Tyto kompozice jsou buď již připravené v podobě "Veřejných mapových kompozic", nebo si je každý uživatel schopný vytvářet sám.
  • Mapové služby a datové sady - seznam mapových služeb a datových sad, které slouží pro tvorbu mapových kompozic, připadně je možno je využít pro definování objednávky k poskytnutí dat (tedy pokud je možné je poskytnout).
  • Vyhledávání v metadatech -  na základě vašich požadavků jsou vyhledány mapové služby a datové sady.
  • Objednávka dat - tato aplikace slouží pro objednávku dat. Samozřejmě, že ne všechna data lze poskytnout každému zájemci, vždy záleží jaká data (jsou data, která lze poskytnout jen určitým subjektům)
  • Videopasport - speciální aplikace pro zobrazení videosekvencí zaznamenaných při měření proměnných parametrů a poruch vozovky nad mapovými podklady
  • Modul Zakázka - portál pro správu DTM. Portál slouží DTM DMVS Karlovarského kraje představuje informační systém pro správu, vedení a evidenci jednotné technické mapy velkého meřítka na území Karlovarského kraje s obsahem prvků povrchové situace a inženýrských sítí. Informační systém DTM DMVS KK je provozován formou portálového řešení, které poskytuje webové služby a aplikace pro oprávněné uživatele. V rámci portálového řešení je provozován udržitelný systém sběru, správy a aktualizace dat DTM. Aktualizace dat DTM je zajištěna na základě spolupráce kraje s městy, obcemi, správci sítí, stavebními úřady a geodetickými subjekty. Aktuální data DTM jsou poskytována partnerům projektu DTM DMVS KK formou webových služeb a aplikací, mezi které patří služby prohlížecí, stahovací, aktualizace dat.


 

Rádi bychom znali Vaše názory, připomínky, či podněty, které by umožnily zdokonalit tyto stránky, resp. zkvalitnit nabízené služby. Za Vaše názory, připomínky a podněty předem děkujeme. Využijte proto adresy na Geoportálu Karlovarského kraje, případně na gis@kr-karlovarsky.cz.

Za stránku zodpovídá: Ing. Tomáš Buček
Datum poslední změny: 25.4.2017 8:26