Úvodní strana > Geografický informační systém > Pravidla pro zadávání dokumentů v digitální podobě

 Pravidla pro zadávání dokumentů v digitální podobě

Co užitečného můžete v dokumentu najít ?

 • nemáte přehled o tom, s jakými typy dat počítače vůbec pracují, potřebujete zjistit, jaké typy dat by bylo vhodné nebo dokonce nutné požadovat v rámci Vašeho projektu? - dokument nabízí přehledné utřídění jednotlivých typů digitálních dat (texty, obrázky, tabulky, databáze, grafy, technické výkresy, geografická data vč. objasnění pojmů "rastr/vektor")
 • nevíte, v jakém formátu se jednotlivé typy dat dají ukládat, které formáty jsou vhodné pro Vaši úlohu a které formáty může požadovat Váš specialista na GIS? - máte před sebou ucelený přehled všech zásadních datových formátů pro jednotlivé typy dat
 • nejste specialistou v oblasti informačních technologií a máte vytvořit nebo nechat vytvořit datový model, když nevíte, co to je ? máte pořídit metadata? - v předloženém textu můžete získat alespoň základní představu o této problematice
 • chcete se vyhnout situaci, kdy máte "v šuplíku" CD s daty, která si nedokážete prohlédnout, přestože jsou ve Vámi požadovaném formátu ? nebo si je dokážete prohlédnout u sebe na počítači, ale na intranetu to je problém? - seznamte se s pojmem vizualizace
 • zatěžuje Vás neúměrně příprava zadání pro výběrové řízení, nevíte, co přesně chtít po Vašem dodavateli za oblast GIS? - zkuste se inspirovat předloženým návodem
 • máte vybraného dodavatele, ale jím navržená smlouva se Vám zcela nezdá, cítíte potřebu upřesnit celou řadu formulací? - dokument předkládá možnosti, jak "ošetřit" jednotlivá úskalí textu smlouvy
 • máte převzít hotové dílo, před Vámi leží dokumentace a řada CD a nevíte, jak na to? - základní pravidla pro převzetí jsou samozřejmě součástí textu
 • chcete vědět více o datových modelech, pravidlech pro tvorbu identifikátorů, XML a dalších termínech, na které jste v textu narazili? - nebojte se alespoň nahlédnout do přílohy "pro specialisty GIS"
 • nemáte jasno v pojmu referenční mapový podklad ? jaké referenční mapové podklady vůbec existují? - základní odpověď na tyto otázky se nachází rovněž v příloze "pro specialisty GIS", ale měl by ji znát každý, kdo se hodlá GISem zabývat
 • je vůbec problematika GIS zastřešena nějakými závaznými dokumenty na celostátní nebo alespoň krajské úrovni? existují nějaké standardy pro oblast GIS? - i na tyto otázky naleznete odpověď v příloze "pro specialisty GIS"

Co v dokumentu nenajdete?

 • dokument není příručkou pro GIS a nepochybně pracuje s určitým okruhem termínů, které nemusí laický čtenář znát
 • účelem dokumentu není podat vyčerpávající přehled všech existujících datových typů a všech známých formátů - je zaměřen na zásadní typy dat souvisejících s GIS (ne tedy např. na audio/video, přestože i to lze s GIS velmi pěkně propojit) a na zásadní formáty (nepochybně např. v oblasti zpracování obrazu existuje podstatně širší paleta formátů, než je v textu uvedeno)

Stažení:

Pravidla pro zadávání dokumentů - formát ZIP
Pravidla pro zadávání dokumentů - formát PDF

Za stránku zodpovídá: Ing. Tomáš Buček
Datum poslední změny: 25.4.2017 8:28