Úvodní strana > GDPR > Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Krajský úřad Karlovarského kraje v souladu s ustanovením Čl. 37 nařízení GDPR jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontakt na pověřence:

Martin Rais email: gdpr@kr-karlovarsky.cz, tel: 354222193 

Úkoly pověřence:

1. Sleduje soulad vnitřní praxe úřadu s právní úpravou ochrany osobních údajů.

2. Spolupracuje s dozorovým úřadem.

3. Zajištuje kontaktní místo pro dozorový úřad v záležitostech týkajících se zpracování, včetně předchozí konzultace.

4. Poskytuje poradenství, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, a monitoruje jeho uplatňování.

Za stránku zodpovídá: Mgr. Daniel Tovth
Datum poslední změny: 24.5.2018 9:42